DSH intensive courses during the semester

News

Winter semester 2021/22

  • Start of DSH semester courses: 25 October 2021
  • End of DSH semester courses: by 28 January 2022

Summer semester 2022

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg